Biura wyposażone w podręczny sprzęt gaśniczy

Przepisy BHP są niezwykle wymagające i bardzo szczegółowo opisują zasady zachowania bezpieczeństwa w wielu miejscach o publicznym charakterze. Każdy pracodawca powinien zadbać o to, żeby na terenie jego zakładu wszyscy pracownicy mogli czuć się bezpiecznie. W tym celu organizuje się między innymi szkolenia, a także zaopatruje się biura w elementy bezpieczeństwa.

Zastosowanie podręcznego sprzętu gaśniczego

podręczny sprzęt gaśniczyDo obowiązków pracodawcy należy wyposażenie biura w pewne elementy zapewniające lub zwiększające bezpieczeństwo osób przebywających na terenie zakładu pracy. Przestrzenie biurowe – ze względu na dużą liczbę sprzętów elektronicznych oraz mnóstwa papierowych dokumentów – są szczególnie narażone na występowanie pożarów. Dlatego właśnie w każdym biurze powinien znajdować się podręczny sprzęt gaśniczy, z którego w razie potrzeby każdy pracownik może natychmiastowo skorzystać. Obsługa tego rodzaju sprzętów jest bardzo prosta i nie wymaga nawet przeszkolenia. W momencie zauważenia niebezpieczeństwa pożarowego wystarczy chwycić za sprzęt gaśniczy, odbezpieczyć go, skierować dyszę w kierunku źródła ognia i pociągnąć za spust. Czynność należy wykonywać tak długo, aż wszystkie oznaki pożaru ustaną. Pamiętać przy tym należy, że tego rodzaju sprzęt przeznaczony jest do walki z niewielkim ogniem lub dymem, który stanowi jedynie oznakę ognia mogącego przerodzić się w większy pożar. Jeśli zagrożenie pożarowe przekracza jednak możliwości ugaszenia go za pomocą podręcznej gaśnicy, należy opuścić miejsce pracy najbliższym wyjściem ewakuacyjnym.

Jak więc widać, zastosowanie podręcznego sprzętu gaśniczego ograniczone jest wielkością zagrożenia, z jakim mamy do czynienia. Nie zmienia to jednak faktu, że jest on niezwykle przydatny i powinien stanowić element wyposażenia każdego biura. Bezpieczeństwo pracowników jest bowiem najważniejsze w każdej branży.