Komu zlecić badanie geologiczne gruntu?

Jeszcze przed rozpoczęciem budowy domu na działce, musimy pomyśleć o badaniu gruntu. Profesjonalna firma, zajmująca się geodezją, dzięki wykorzystaniu specjalnych technologii, określi parametry naszej działki. Takie badanie geologiczne jest niezbędnym elementem przed rozpoczęciem jakiejkolwiek budowy.

Na czym polega badanie geologiczne?

badania geologiczneZarówno wtedy, kiedy chcemy podjąć się badania domu jednorodzinnego, jak i wtedy gdy firma budowlana chce wybudować większy obiekt mieszkalny, przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac budowlanych niezbędne jest wynajęcie specjalnej firmy, która wykona dla nas profesjonalną ekspertyzę geologiczną. Określi ona rozmiary naszej działki, jej granice, jak również określi rodzaj gleby, poziom i rozłożenie wód gruntowych. Ekspertyza geotechniczna polega na przeprowadzaniu specjalnych odwiertów, dzięki którym możliwe jest pobranie próbek ziem, jak i próbek wody. Badania geologiczne powinny przeprowadzone zostać rzetelnie, a ich wyniki powinny być zgodne ze stanem faktycznym. Takie badania mogą, choć nie muszą, kończyć się sporządzeniem specjalnego raportu z badań. Taki raport posłuży firmom budowlanym do planowania przyszłej budowy, przysłuży się do zarysowania planu budynku, jak i pomoże w wyborze materiałów budowlanych. Profesjonalne firmy geodezyjne wynajmowane są nie tylko przez duże firmy budowlane, ale także przez biura architektoniczne, jak i przez indywidualnych klientów. Takie ekspertyzy są sporządzane także przed przystąpieniem do badań archeologicznych. 

Ekspertyza, która jest wynikiem badań geologicznych, jest niezbędnym elementem do planowania budowy na danej parceli. Bez niej niemożliwe stałoby się planowanie dalszych robót. Jest ona także potrzebna do ewentualnej przebudowy domu w przyszłości.