Najciekawsze zabytki Wrocławia

Na terenie województw dolnośląskiego położony jest Wrocław, miasto o wielowiekowej historii. Do najcenniejszych zabytków miasta zaliczany jest Ostrów Tumski wraz z cennymi zabytkami architektury sakralnej. Na liście najcenniejszych zabytków Ostrowa Tumskiego na pierwszym miejscu znajduje się kościół katedralny pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela.

Bardzo cenna jest nie tylko sama świątynia, ale także zbudowane w XV i XVI wieku kościelne kaplice. Na Ostrowie Tumskim znajduje się również prawdopodobnie najstarsza świątynia w mieście – zbudowany około roku 1220 kościół pod wezwaniem świętego Idziego. Kolejnym zabytkiem sakralnym Ostrowa Tumskiegohttp://szlakgondoli.pl/ jest zbudowany w latach 80-tych XIII wieku kościół świętego Marcina. Świątynia ta została rozbudowana w wieku XIV, a w wieku XVI dokonano jej przebudowy. Kolejne cenne zabytki sakralne znajdują się Na Piasku. Należy do nich zbudowany w XI wieku zespół klasztorny Augustianów. W skład tego kompleksu wchodzi kościół pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny. We wnętrzu kościoła działa przez cały rok ruchoma szopka milenijna. Z zabytków architektury świeckiej największe wrażenie robi wzniesiony w XIII wieku ratusz, a następnie dwukrotnie przebudowany. Dziś mieści się w nim Muzeum Sztuki Mieszczańskiej. Wrocławski ratusz jest jedną z najpiękniejszych budowli wzniesionych w stylu gotyckim na terenie Europy Środkowej. Znajdziemy go na Rynku Głównym. W XIX wieku na Rynku wzniesiony został Nowy Ratusz. W tym neogotyckim budynku mieści się urząd prezydenta miasta.

Źródło informacji: http://szlakgondoli.pl/