Pełna księgowość dla firm

Zakładając firmę, już na początku trzeba określić w jaki sposób będziemy się rozliczać z Urzędem Skarbowym. Do podjęcia decyzji potrzebna jest niezbędna wiedza, którą dysponują pracownicy biur rachunkowych, dlatego warto od początku z nimi współpracować. 

Kiedy trzeba przejść na pełną księgowość? 

pełna księgowość warszawaWybór formy opodatkowania i sposobu rozliczania się jest bardzo ważny, ponieważ nie można go zmienić przez cały okres rozliczeniowy. W przypadku nowo otwartych firm, decyzję opiera się o przewidywane dochody i biznes plan, natomiast firmy już działające mogą ją zmienić na podstawie sytuacji dochodowej i prawnej. Jeżeli dotyczy nas pełna księgowość Warszawa jest miastem w którym bez problemu znajdziemy dobre biuro rachunkowe. Zdecydowana większość działalności jest zobligowana do przejścia z uproszczonej księgowości, czyli z książki przychodów i rozchodów, ryczałtu ewidencjonowanych przychodów, czy karty podatkowej, na pełne księgi rachunkowe na przełomie roku. Wynika to z faktu, że kiedy dochody firmy za ubiegły rok przekraczają limit dwóch milionów euro, to przedsiębiorca musi ustawowo zmienić sposób rozliczania z małej rachunkowości na pełne księgi. Wiąże się z tym zwiększona ilość obowiązków, ale też ma to swoje zalety, bo przedsiębiorca ma pełny wgląd w sytuację firmy na każdym szczeblu. Prowadzone są dzienniki, księga główna i pomocnicza, zestawienia sald i obrotów do każdej z ksiąg, czy prowadzony jest wykaz składników aktywów i pasywów. Jej minusem jest jedynie wyższa cena niż prowadzenie KPiR. 

O tym, kiedy przejść z małej rachunkowości na pełną, powinien poinformować księgowy zajmujący się rozliczaniem działalności. Powinno to zostać zrobione z odpowiednim wyprzedzeniem, gdyż wymaga to też pewnego przygotowania się do zmian.