Wymogi dotyczące ogrzewania gazowego – kocioł gazowy

Właściciele domów jednorodzinnych z pewnością prędzej czy później będą musieli wybrać sposób ogrzewania budynku. Ogrzewanie domów gazem jest jednym z najwygodniejszych. Jednak jest to z punktu widzenia prawa bardzo skomplikowane. Urządzenia na gaz można bowiem montować tylko w pomieszczeniach, które będą spełniały warunki przepisów prawa.

Kocioł gazowy, a prawo budowlane

 

kocioł gazowyTrzeba też wziąć pod uwagę zalecenia producenta. Jeśli chodzi o najogólniejsze przepisy to mówią one o tym, że wszelkiego rodzaju urządzenia gazowe muszą być instalowane w pomieszczeniach, które spełniają normy. Chodzi tutaj o normy dotyczące kubatury, wysokości, wentylacji oraz odprowadzania spalin, dopływu powietrza. Wszystko to znajduje się w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury. Warto wiedzieć o tym, że kocioł gazowy o mocy która nieprzekracza 30 kW nie muszą realizować tych przepisów. Jednak jeśli już instalujemy w domu urządzenie o większej mocy to wówczas trzeba wiedzieć, że nie można ich instalować w pomieszczeniach mieszkalnych. Kotły zazwyczaj umieszczane są w kuchni, wnęce kuchennej, łazience lub odrębnym pomieszczeniu jeśli istnieje
taka możliwość. Bez względu na to jaka jest wentylacja w pomieszczeniu oraz jakiej wielkości jest to można instalować w nich kotły gazowe z zamkniętą komorą spalania. Trzeba jednak tutaj zamontować specjalne przewody powietrzne oraz spalinowe. Zgodnie z prawem kotły takie mogą być montowane w pomieszczeniach, w których ludzie nie przebywają ciągle. Mogą być instalowane w pomieszczeniach, w których ludzie nie przebywają dłużej niż 4 godziny. Jeśli chodzi o wielkość pomieszczeń to urządzenia gazowe nie mogą być umieszczane w pomieszczeniach, które są mniejsze niż 2,2 m. Jedynym wyjątkiem są tutaj budynku, które zostały wzniesione przed 2002 rokiem. Wówczas pomieszczenie to może wynosić 1,9 m.

Ważna w takich pomieszczeniach jest również wentylacja. Trzeba zadbać o to, aby zapewniała napływ oraz wywiew powietrza z pomieszczenia. Pomieszczenia powinno posiadać również kratkę wentylacyjną oraz otwór nawiewny, który nie może być zamykany. Otwór musi mieć powierzchnię 200 cm3.