Zakładanie spółek jawnych, akcyjnych, komandytowych i innych

Zakładanie spółek nie należy do najłatwiejszych zadań. W Polsce można założyć różne formy spółek, dlatego warto wcześniej poradzić się prawnika, która z nich jest najlepsza dla konkretnego rodzaju prowadzonej działalności.

Etapy zakładania spółek kontrolowane przez kancelarię prawną

profesjonalne zakładanie spółek w KrakowieZakładanie spółek dotyczy zarówno spółek prawa cywilnego jak i handlowego. Wśród nich wyróżnia się tj. spółki jawne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne, spółki komandytowe, spółki komandytowo-akcyjne. W kancelarii prawnej można liczyć na przygotowanie wszystkich potrzebnych dokumentów, a następnie złożenie tych dokumentów w sądach i urzędów. Takich dokumentów jest naprawdę sporo. Wśród nich można wyróżnić np. projekt umowy spółki. Taki projekt powstaje w formie pisemnej. Zakładanie spółki jawnej zawsze rozpoczyna się od powstania takiego projektu. Jeśli chodzi o spółki komandytowe, akcyjne czy też spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, tutaj należy już przygotować projekt aktu notarialnego. Chodzi głównie o akt założycielski, czyli inaczej umowę spółki. Akt założycielski zawsze musi być skonsultowany z notariuszem i tym również zajmie się kancelaria prawna. Na pewno profesjonalne zakładanie spółek w Krakowie to również ustalenie terminu oraz wymogów prawnych, które dotyczą sporządzenia aktu. Prawie zawsze jest możliwość negocjowania zniżek taksy notarialnej. Kancelaria prawna powinna uczestniczyć w sporządzaniu takiego aktu notarialnego i innych dokumentów – odbywa się to w kancelarii notarialnej. Następnie kancelaria powinna złożyć stosowne wnioski o rejestrację podmiotu.

Chodzi o rejestrację podmiotu w ewidencji działalności gospodarczej albo w Krajowym Rejestrze Sądowym. Przebieg postępowania rejestracji spółki jest zawsze kontrolowany przez kancelarię prawną. Zakładanie spółki jest dość skomplikowane, więc warto skorzystać z pomocy.